kasutustingimused

1. intellektuaalomand.

teenus, sait ja kogu teave ja/või sisu, mida saidil näete, kuulete või muul viisil kogete ("sisu"), on kaitstud Hiina ja rahvusvaheliste autoriõiguse, kaubamärgi- ja muude seadustega ning kuuluvad USA paneelile. net või selle emaettevõte, partnerid, sidusettevõtted, panustajad või kolmandad osapooled. usa-panel.net annab teile isikliku, mitteülekantava ja mitteainuõigusliku litsentsi saidi, teenuse ja sisu kasutamiseks teie valitud sisu osade printimiseks, allalaadimiseks ja salvestamiseks eeldusel, et: (1)ainult kasutada neid sisu koopiaid oma sisemistel ärilistel eesmärkidel või isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks; (2) ärge kopeerige ega postitage sisu üheski võrguarvutis ega edasta, levitage ega edastage sisu üheski meedias; (3) ärge muutke ega muuda mingil viisil sisu ega kustutage ega muutke ühtegi autoriõiguse või kaubamärgi teatist. selle litsentsi tulemusel ei anta teile üle allalaaditud sisu või materjalide õigusi, omandiõigust ega huvisid. usa-panel.net jätab endale täielikud omandiõigused ja täielikud intellektuaalomandi õigused mis tahes saidilt allalaaditavale sisule, kui see piiratud litsents on teile antud sisu isiklikuks kasutamiseks, nagu siin on sätestatud. te ei tohi kasutada ühtki kogu saidil esinevat märki või logo ilma kaubamärgi omaniku selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud juhtudel. te ei tohi peegeldada, kraapida ega raamida avalehte ega muid selle saidi lehti ühelgi teisel veebisaidil või veebilehel. te ei tohi ühendada saidiga "sügavaid linke", st luua sellele saidile linke, mis lähevad avalehest või saidi muudest osadest mööda ilma kirjaliku loata.


2. garantiidest lahtiütlemine.

usa-panel.net ei anna otseseid, kaudseid garantiisid ega kinnitusi ühegi toote või saidi, teenuse või sisu kohta. usa-panel.net loobub sõnaselgelt igasugustest otsestest, kaudsetest, seadusjärgsetest või muudest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja rikkumiste puudumise kohta seoses toodetega, sait, teenus ja content.usa-panel.net ei garanteeri, et saidi või teenuse funktsioonid on katkematud, õigeaegsed, turvalised või veatud, ega seda, et saidil või teenuses ilmnevad vead corrected.usa-panel.net ei garanteeri sisu täpsust ega täielikkust ega sisu vigade parandamist. saiti, teenust ja sisu pakutakse "nagu on" ja "nagu saadaval".

saidil usa-panel.net vaadatakse külastajate IP-aadresse perioodiliselt üle ja analüüsitakse ainult meie veebisaidi jälgimise ja tõhusa täiustamise eesmärgil ning neid ei jagata väljaspool saiti usa-panel.net.

veebilehe külastuse ajal võime küsida teilt kontaktteavet (e-posti aadress, telefoninumber, faksinumber ja saatmis-/arveldusaadressid). Seda teavet kogutakse vabatahtlikult – ja ainult teie nõusolekul.

 

3. vastutuse piiramine.

usa-panel.net ei vastuta ühelgi juhul ostja ega ühegi kolmanda osapoole ees kaudsete, juhuslike, eriliste, kaudsete, karistuslike või näitlike kahjude eest (sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, kaotatud säästud või ärivõimaluse kaotamine). mis tahes usa-panel.net pakutavast või pakutavast tootest või teenusest või sellega seotud või sellega seotud või suutmatus seda kasutada; (ii) saidi, teenuse kasutamine või suutmatus kasutada, või sisu, (iii) saidi kaudu tehtud või sellel hõlbustatud tehingud; (iv) kõik nõuded, mis on tingitud vigadest, väljajätmistest või muudest ebatäpsustest saidil, teenuses ja/või sisus; (v) volitamata juurdepääs või teie ülekannete või andmete liitmine, (vi) mis tahes kolmanda osapoole avaldused või käitumine saidil või teenuses; (vii) mis tahes muu toodete, saidi, teenuse või sisuga seotud küsimus, isegi kui see on usa-paneel. netti on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

usa-panel.net'i ainus kohustus ja vastutus toote defektide eest on usa-panel.net valikul asendada selline defektne toode või tagastada kliendile kliendi poolt tasutud summa, seega ei ületa usa-panel.neti vastutus ühelgi juhul ostja ostuhind. eelnimetatud heastamisviis eeldab ostja kirjalikku puudusest teatamist ja defektse toote tagastamist kuuekümne (60) päeva jooksul pärast ostmist. eeltoodud parandusmeede ei kehti toodetele, mida on väärkasutatud (sealhulgas staatiline laeng), hooletusse jäetud, õnnetus või modifitseeritud, ega toodetele, mida on kokkupanemise käigus joodetud või muudetud või mida muul viisil ei saa testida. kui te ei ole saidi, teenuse, sisu või kasutustingimustega rahul, on teie ainus ja ainuõige õiguskaitsevahend saidi kasutamise lõpetamine. tunnistate saidi kasutamisega, et seda saiti kasutate omal vastutusel.

Top